ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาแจ้งข้อมูลของบริการที่ต้องการสอบถาม
กระจกรถยนต์

1. ยี่ห้อ และ รุ่นของรถ (เช่น Honda Civic ’12)
2. กระจก (บานหน้า/ข้าง/หลัง)
3. ฟิล์มกรองแสงที่สนใจ (หากมี)
4. ประกันของท่าน (หากมี)

ฟิล์มกรองแสง

1. ยี่ห้อ และ รุ่นของรถ
2. กระจกที่ต้องการติดตั้ง (รอบคัน/บาน/อาคาร)
3. ฟิล์มกรองแสงที่สนใจ (หากมี)
4. หากไม่มี ชอบสีใด และ มีเงาสะท้อนหรือไม่

*อัลฟ่าให้บริการนอกสถานที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย
*อัลฟ่าให้บริการเคลมประกันฟรี