LAMINA

LAMINA

ลามิน่าฟิล์ม คือ ฟิล์มกรองแสงกันความร้อนคุณภาพสูงสุดจากสหรัฐอเมริกา ผลิตโดย CPFilms โรงงานผู้ผลิตฟิล์มกรองแสงชั้นนำที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดในโลก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญฟิล์มกรองแสงกันความร้อนทุกประเภท ทั้งฟิล์มติดรถยนต์ ฟิล์มอาคาร ฟิล์มนิรภัย และฟิล์มปกป้องสีรถ มายาวนานกว่า 65 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1955 ลามิน่าฟิล์ม ได้ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมมากมาย จนได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำฟิล์มกรองแสงอันดับ 1 ของเมืองไทยด้วย 4 พันธกิจหลัก คือ L-Innovation ผู้นำนวัตกรรมฟิล์มระดับโลก L-Service ผู้นำบริการมาตรฐานสากล L-CSR ผู้นำสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ L-Fact ผู้นำการเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
ANL05N
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ควันบุหรี่
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
26%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
66%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
ANL20N
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ควันบุหรี่
ความเข้มของฟิล์ม
60%
การสะท้อนแสง
25%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
64%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
ANL35N
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ควันบุหรี่
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
25%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
57%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
APL35N
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ควันบุหรี่
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
18%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
52%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
APL45NX
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
เทา
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
11%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
49%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
APL50N
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ควันบุหรี่
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
13%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
43%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
APL65NX
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
9%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
34%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
ARL05C
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ชาโคล
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
8%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
62%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
ARL20BX
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ชา
ความเข้มของฟิล์ม
60%
การสะท้อนแสง
8%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
43%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
ARL20C
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ชาโคล
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
8%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
50%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
ARL20N
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
เทา
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
5%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
55%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
ARL35BX
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
บรอนซ์
ความเข้มของฟิล์ม
60%
การสะท้อนแสง
8%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
44%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
ARL35C
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ชาโคล
ความเข้มของฟิล์ม
60%
การสะท้อนแสง
8%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
44%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
ARL50BX
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ชา
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
13%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
50%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
DL30G
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
เขียว
ความเข้มของฟิล์ม
60%
การสะท้อนแสง
15%
ลดแสง UV
100%
ลดความร้อนรวม
54%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
L05CTX
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ชาโคล
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
8%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
60%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
L15CTX
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ชาโคล
ความเข้มของฟิล์ม
60%
การสะท้อนแสง
8%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
55%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
L20N
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
เทา
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
29%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
63%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
L30CTX
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ชาโคล
ความเข้มของฟิล์ม
60%
การสะท้อนแสง
8%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
50%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
L40CTX
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ชาโคล
ความเข้มของฟิล์ม
60%
การสะท้อนแสง
8%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
47%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
L60G
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
เขียว
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
14%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
44%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
L60MAX
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ใส
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
8%
ลดแสง UV
100%
ลดความร้อนรวม
58%
ลดรังสีอินฟาเรด
97%
L65
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
เขียว
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
8%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
43%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
L75
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ใส
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
9%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
40%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
L80BL
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ฟ้า
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
9%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
43%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
LX05MG
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
12%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
68%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
LX20MG
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
12%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
62%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
LX30MG
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
60%
การสะท้อนแสง
11%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
50%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
LX40MG
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
60%
การสะท้อนแสง
11%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
46%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
POP05BK
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
8%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
60%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
POP05C
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ชาโคล
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
8%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
59%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
POP05N
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
นิวทรอล (เทากลาง)
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
32%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
70%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
POP20C
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ชาโคล
ความเข้มของฟิล์ม
60%
การสะท้อนแสง
8%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
48%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
POP20N
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
60%
การสะท้อนแสง
25%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
60%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
POP20RBB
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
บรอนซ์
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
7%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
57%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
POP35BK
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
60%
การสะท้อนแสง
10%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
51%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
POP35N
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
22%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
53%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
POP50N
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
13%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
41%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
POP50SI
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
เงิน
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
28%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
52%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
RL50SI
ยี่ห้อ
Lamina
โทนสีของฟิล์ม
ฟ้า
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
27%
ลดแสง UV
100%
ลดความร้อนรวม
54%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%