XTRA-COLE

Xtra-Cole

ฟิล์มของคุณ ที่สะท้อนวิถีความเป็นคุณ

หากวันนี้ยานยนต์ที่คุณเลือก บ่งบอกสไตล์การใช้ชีวิตของคุณ ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ที่คุณเลือกย่อมสะท้อนรสนิยมความเป็นคุณด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลือกฟิล์มติดรถยนต์สำหรับคุณ ย่อมไม่ใช่แค่ค่ากันร้อนสูงเท่านั้น แต่ฟิล์มต้องสะท้อนวิถีชีวิตในแบบของคุณได้อย่างชัดเจนด้วย “ฟิล์มเอ๊กซ์ตร้า โคล X-5 คอลเลคชั่น ” ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์มาตรฐานใหม่จากอเมริกา ฟิล์มหนึ่งเดียวที่ไม่เพียงแตกต่างด้วยนวัตกรรมสังเคราะห์เนื้อฟิล์มชนิด Metalic Ultimate Sputtering ที่ให้เนื้อฟิล์มพิเศษที่เงาน้อย แต่ลดความร้อนจากแสงแดด และรังสียูวีได้สูงกว่า 99% เท่านั้น แต่เหนืออื่นใดยังให้เนื้ฟิล์มที่มีสีสันแปลกใหม่ถึง 5 แบบ 39 สไตล์เฉพาะตัวให้คุณได้เลือกให้ตรงไลฟ์สไตส์ของคุณอย่างอิสระ

XC05CM
ยี่ห้อ
Xtra-Cole
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
5%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
76%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
XC05GF
ยี่ห้อ
Xtra-Cole
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
12%
ลดแสง UV
100%
ลดความร้อนรวม
72%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
XC05NE
ยี่ห้อ
Xtra-Cole
โทนสีของฟิล์ม
เทาดำ
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
7%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
70%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
XC10NI
ยี่ห้อ
Xtra-Cole
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
23%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
77%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
XC15CM
ยี่ห้อ
Xtra-Cole
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
5%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
72%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
XC20CM
ยี่ห้อ
Xtra-Cole
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
7%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
70%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
XC20NE
ยี่ห้อ
Xtra-Cole
โทนสีของฟิล์ม
สีธรรมชาติ
ความเข้มของฟิล์ม
60%
การสะท้อนแสง
6%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
65%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
XC20NI
ยี่ห้อ
Xtra-Cole
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
15%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
70%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
XC35NE
ยี่ห้อ
Xtra-Cole
โทนสีของฟิล์ม
สีธรรมชาติ
ความเข้มของฟิล์ม
60%
การสะท้อนแสง
10%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
60%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
XC35NI
ยี่ห้อ
Xtra-Cole
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
60%
การสะท้อนแสง
15%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
65%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
XC35SL
ยี่ห้อ
Xtra-Cole
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
27%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
65%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
XC40CM
ยี่ห้อ
Xtra-Cole
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
80%
การสะท้อนแสง
6%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
65%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
XC40NE
ยี่ห้อ
Xtra-Cole
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
8%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
56%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
XC50BL
ยี่ห้อ
Xtra-Cole
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
23%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
54%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
XC50GN
ยี่ห้อ
Xtra-Cole
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
15%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
60%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
XC50GO
ยี่ห้อ
Xtra-Cole
โทนสีของฟิล์ม
ทอง
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
15%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
60%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%
XC50NI
ยี่ห้อ
Xtra-Cole
โทนสีของฟิล์ม
ดำ
ความเข้มของฟิล์ม
40%
การสะท้อนแสง
10%
ลดแสง UV
99%
ลดความร้อนรวม
50%
ลดรังสีอินฟาเรด
0%